Terug naar boven

Meerjarenoverzicht

  2019 2018 2017 2016 2015
Beschikbaar vermogen (A) (in € mln) 465.619 398.971 408.838 381.816 351.397
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 473.560 409.486 390.145 393.278 359.543
Arbeidsongeschiktheidspensioen 2.662 1.414 1.397 1.462 1.518
Flexibel pensioen - - - - 5
Voorziening voor risico deelnemers 108 108 110 299 297
Voorziening voor pensioenverplichtingen (B) (in € mln) 476.330 411.008 391.652 395.039 361.363
Algemene reserve (C=A-B) (in € mln) -10.711 -12.037 17.186 -13.223 -9.966
Dekkingsgraad (A/B) (in %) 97,8 97,1 104,4 96,7 97,2
Rekenrente ultimo (in %) [1] 0,74 1,39 1,48 1,32 1,67
           
Beleidsdekkingsgraad (in %) 95,8 103,8 101,5 91,7 98,7
Minimaal vereist eigen vermogen (+ 100 - in %) 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2
Vereist eigen vermogen (+ 100 - in %) 126,7 128,2 128,2 127,8 128,1
Reële dekkingsgraad (in %) 77,5 84,9 82,8 75,5 80,6
Toekomstbestendige indexatie dekkingsgraad (in %) [2] 123,6 122,2 122,6 121,5 122,4
Premiebijdragen na aftrek kosten (in € mln) 11.041 10.267 9.064 7.765 7.589
Uitkeringen (in € mln) 11.597 11.110 10.699 10.296 9.911
           
 
[1] Op basis van de rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.
[2] Hierbij is uitgegaan van de per 1 januari 2016 gewijzigde ambitie cf. de prijsontwikkeling

 

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantallen (eindstanden)          
Actieve deelnemers 1.150.592 1.128.671 1.111.106 1.104.792 1.080.490
Gewezen deelnemers 954.702 952.476 946.097 933.126 941.586
Pensioengerechtigden 910.741 886.529 868.454 850.385 834.529
Totaal 3.016.035 2.967.676 2.925.657 2.888.303 2.856.605
Aangesloten (sub)werkgevers 3.593 3.643 3.691 3.716 3.681
Medewerkers in dienst bij ABP 43 42 43 37 30
In dienst bij geconsolideerde deelnemingen 2.939 3.152 3.186 3.221 3.413
Overige gegevens          
Premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in % 22,9 21,9 21,1 17,8 18,7
Premie- en (herstel) opslagen, percentage 2,0 1,0 - 1,0 0,9
Premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
gemiddeld in %          
           
Prijsontwikkeling (in %) [3] 2,84 2,08 1,38 0,19 1,61
Besluit indexatie in het komend jaar (in %) 0 0 0 0 0
Cumulatieve indexatieachterstand (in %) [4] 19,11 15,82 13,46 11,91 11,7
           
Beleggingskosten in basispunten 57 60 65 61 61
Kostprijsdefinitie van pensioenbeheer per deelnemer, CEM-benchmark in € 68 72 76 79 84
Servicescore, CEM-definitie; max. = 100 [5] [6] 86 91 86 89
           
Tevredenheid pensioenbeheer (schaal 1-10) [7]          
- actieve deelnemers n.v.t 6,7 6,6 6,5 7
- pensioengerechtigden n.v.t 7,2 7,2 7,2 7,4
           
Net Promotor Score pensioen (NPS) [7]          
- Nieuwe deelnemer worden -32,3 nvt nvt nvt nvt
- Met pensioen gaan 5,6 nvt nvt nvt nvt
           
Z-score -1,0 0,7 0,9 0,5 1,4
Performancetoets (norm: > 0) 2,4 3,5 3,8 4,0 3,9
           
Rendement totaal (= direct + indirect) in % 16,8 -2,3 7,6 9,5 2,7
Totaal rendement 3-jaarsgemiddelde in % 7,1 4,8 6,5 8,8 7,7
Totaal rendement 5-jaarsgemiddelde in % 6,7 6,2 8 9,2 8
Totaal rendement 10-jaarsgemiddelde in % 8,4 8,7 6,5 6,1 6,2
Totaal rendement 15-jaarsgemiddelde in % 7,0 6,6 7,6 6,5 5,8
           
 
[3] tot en met 2015: contractloonontwikkeling
[4] berekend vanaf de invoering van de middelloonregeling (2003)
[5] cijfers voor de periode 2014-2017 met terug werkende kracht aangepast wegens wijziging berekeningsmethodiek CEM.
[6] de servicescore 2019 is pas na publicatie van het jaarverslag beschikbaar.
[7] Met ingang van 2019 wordt de klanttevredenheid via NPS scores gemeten, zie verder het hoofdstuk "Bouwen aan goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers"