Kerncijfers 2020

Actieve deelnemers

1.178.215 +2,4%

Gewezen deelnemers

930.241 -2,6%

Pensioengerechtigden

943.318 +3,6%

Aangesloten werkgevers

3.557 -1,0%

Dekkingsgraad

93,5% 2019: 97,8%

Rekenrente

0,19% 2019: 0,74%

Beleidsdekkingsgraad

87,6% 2019: 95,8%

Rendement totaal

6,6% 2019: 16,8%

Prestaties 2020 en doelstellingen

Bijdrage aan SDG’s

16,4% Doel 2025: 20%

Belegd in SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

€ 13,8 miljard Doel 2025: € 15 miljard

CO2-voetafdruk aandelen-portefeuille t.o.v. 2015

-40% Doel 2025: -40%

NPS

Deelnemers

-28 Doel 2021: > 0

Werkgevers

+17 Doel 2021: +25

Verhogen

Ambitie

0,71% 2019: 2,84%

Realisatie

0% 2019: 0%

Een jaar met ongekende en onzekere omstandigheden

Corien Wortmann-Kool

Met dit jaarverslag sluiten we een bijzonder jaar af. We blikken daarop terug en zetten de eerste stappen om te komen tot een geïntegreerd jaarverslag. Hierin willen we steeds duidelijker laten zien hoe we waarde creëren voor onze deelnemers en werkgevers, onze overige belanghebbenden en voor de samenleving als geheel.

De waarde van ABP

Het waardecreatiemodel van ABP laat zien welke beschikbare middelen (input) ABP heeft. De volgende stap is hoe wij die middelen zo goed mogelijk benutten in onze bedrijfsvoering. Het resultaat daarvan is de zogenoemde output, die in het bedrijfsleven meestal wordt uitgedrukt in cijfers. Maar voor ABP gaat het vooral om de maatschappelijke betekenis die dit resultaat heeft op langere termijn. Dit wordt ook wel impact genoemd.

Read Story-Mouse over Created with Sketch. Bekijk het waardecreatiemodel van ABP

Duurzaam en verantwoord beleggen 2020

Focus op 3 transities

Klimaatverandering en overgang naar duurzame energie
Behoud natuurlijke grondstoffen
Digitalisering van de samenleving

Randvoorwaarde

Respect voor mensenrechten

Prestaties 2020 en doelstellingen 2025

Bijdrage aan SDG’s

16,4%
Doel 2025 20%

Belegd in SDG 7

Betaalbare en
duurzame energie
€ 13,8 miljard
Doel 2025 € 15 miljard

CO2-voetafdruk aandelen-portefeuille t.o.v. 2015

-40%
Doel 2025 -40%

Samen bouwen

Noah van der Wal

Hoofd Ondersteunende Dienst Van Ghent Kazerne

Doraja Boersema

HR-adviseur Noorderpoort

Freerk Bisschop

Managing partner Rockstart Energy Fund