Terug naar boven

1.15 Verloop van het aantal vrouwen met arbeidsongeschiktheids-pensioen

in aantal personen

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013
Naar leeftijdsklasse          
15-<25 jr - - - 3 6
25-<35 jr 266 288 315 345 357
35-<45 jr 1.610 1.714 1.805 1.902 2.029
45-<55 jr 5.361 5.620 6.023 6.256 6.598
>=55 jr 15.060 14.859 14.864 14.897 15.116
Totaal 22.297 22.481 23.007 23.403 24.106
Naar (bruto)-uitkeringsklasse (*€ 1.000)          
<€ 2,5 13.554 13.409 13.546 13.590 13.745
€ 2,5-<€ 5 4.132 4.295 4.501 4.725 5.103
€ 5-<€ 7,5 2.439 2.551 2.665 2.756 2.876
€ 7,5-<€ 10 1.122 1.131 1.176 1.196 1.237
€ 10 -<€ 12,5 488 506 516 530 531
€ 12,5-<€ 15 228 244 236 235 248
€ 15-<€ 17,5 140 144 155 158 151
€ 17,5-<€ 20 78 77 87 97 92
>= € 20 116 124 125 116 123
Totaal 22.297 22.481 23.007 23.403 24.106
 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen kent een sterke concentratie in de lagere bruto-uitkeringsklassen en hogere leeftijdsklassen. Hier speelt het aanvullende karakter van de uitkering een rol: de uitkering vult de WAO/WIA aan.