Terug naar boven

1.31 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijdsklasse

in aantal personen

   
Leeftijdsklasse Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 1.400 962 2.362
20-<25 jr 15.810 19.576 35.386
25-<30 jr 38.094 54.373 92.467
30-<35 jr 46.576 67.264 113.840
35-<40 jr 49.723 73.097 122.820
40-<45 jr 51.671 71.305 122.976
45-<50 jr 61.135 77.645 138.780
50-<55 jr 72.987 81.093 154.080
55-<60 jr 90.274 78.631 168.905
60-<67 jr 97.572 61.263 158.835
>=67 jr 438 217 655
Totaal 525.680 585.426 1.111.106