Terug naar boven

1.12 Deelnemers ultimo jaar naar sector

in aantal personen

    Stand ultimo jaar
  2017 2016 2015 2014 2013
Sector          
Rijk 132.633 131.904 130.900 131.357 131.562
Gemeenten 195.333 192.500 189.486 191.666 199.790
Provincies 12.596 12.576 12.755 12.723 12.973
Waterschappen 12.646 12.470 12.432 12.562 12.614
Defensie - burger 18.781 19.207 18.753 19.225 17.826
Defensie - militair 49.531 50.096 50.809 52.676 50.854
Politie 63.161 63.843 63.575 64.422 65.523
Rechterlijke macht 3.511 3.335 3.416 3.480 3.521
Primair en Voortgezet Onderwijs 284.097 285.275 277.236 282.307 283.153
Wetenschappelijk Onderwijs 59.637 58.134 55.916 56.615 54.793
Onderz. en Wetenschapsbeleid 6.244 6.197 6.102 6.185 6.363
Hoger Beroeps Onderwijs 46.996 47.184 44.791 43.665 41.975
Academische ziekenhuizen 70.099 68.108 65.984 66.210 65.543
Beroeps- en Volw.Educatie 56.444 55.283 53.750 52.303 52.110
Water-. Energie- en Nuts Bedr. 35.451 35.975 36.061 38.201 39.182
Vrijwillige toetreders 46.217 46.456 42.842 43.115 41.092
Overige 17.729 16.249 15.682 15.625 16.780
Totaal 1.111.106 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654
 

De toename in 2016 zet door in 2017, met name bij de sectoren gemeenten, wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen.