Terug naar boven

1.32 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met ouderdomspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<70 jr 2.690.524.656 927.106.655 2.765.034.868 889.324.440 2.882.045.793 878.726.676
70-<75 jr 2.046.206.647 508.424.765 1.841.663.093 447.077.822 1.579.763.929 370.348.797
75-<80 jr 1.132.485.454 264.741.067 1.046.146.166 242.188.542 984.000.423 228.147.002
80-<85 jr 676.565.973 160.839.340 651.576.753 154.498.206 623.816.801 148.129.770
85-<90 jr 368.609.433 93.890.462 359.003.651 90.162.487 354.557.133 85.155.458
90-<95 jr 143.972.701 38.377.829 136.610.417 37.867.870 126.140.893 36.857.106
95-<100 jr 24.143.409 9.585.169 22.606.576 9.540.613 21.471.802 9.009.321
>=100 jr 2.178.461 1.534.556 2.084.239 1.280.612 1.827.076 1.347.150
Totaal 7.084.686.733 2.004.499.844 6.824.725.763 1.871.940.593 6.573.623.849 1.757.721.280