Terug naar boven

1.34 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met partnerpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 117.639 300.603 132.090 333.159 106.131 358.443
30-<40 jr 690.954 2.865.060 779.071 3.088.279 884.816 3.323.287
40-<50 jr 5.777.467 17.986.057 5.997.040 18.682.639 6.349.188 19.485.375
50-<60 jr 26.280.249 123.880.176 26.879.625 131.091.324 27.348.236 138.411.678
60-<70 jr 47.647.130 337.965.017 46.469.078 341.256.482 45.149.623 346.968.285
70-<80 jr 30.992.161 488.727.291 27.239.737 470.139.311 23.548.223 449.541.285
80-<90 jr 16.958.698 547.254.684 16.167.414 547.548.940 14.796.498 543.407.012
90-<100 jr 3.266.286 187.213.268 2.993.774 182.622.623 2.721.679 178.806.300
>=100 jr 34.233 3.939.220 51.996 3.923.868 55.268 3.856.320
Totaal 131.764.817 1.710.131.375 126.709.824 1.698.686.626 120.959.661 1.684.157.986