Terug naar boven

1.36 Som van het uitkeringsbedrag voor personen met wezenpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 990.603 822.778 1.033.993 929.723 1.064.530 1.012.732
10-<20 jr 6.463.433 6.517.946 6.746.347 6.644.125 7.011.091 6.829.699
>=20 jr 1.557.802 1.574.958 1.755.045 1.520.957 1.879.274 1.777.708
Totaal 9.011.839 8.915.682 9.535.386 9.094.805 9.954.895 9.620.139