Terug naar boven

1.37 Gemiddeld uitkeringsbedrag voor personen met wezenpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 2.699 2.539 2.651 2.664 2.603 2.715
10-<20 jr 2.620 2.689 2.602 2.662 2.579 2.634
>=20 jr 2.848 3.023 2.945 2.859 3.036 2.773
Totaal 2.665 2.727 2.664 2.693 2.657 2.667