Terug naar boven

1.38 Som van het uitkeringsbedrag voor personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-<25 jr - - - - 545 -
25-<35 jr 1.024.731 371.701 937.160 385.993 882.464 369.310
35-<45 jr 5.922.188 3.855.418 6.532.687 4.410.084 6.931.659 5.180.398
45-<55 jr 20.222.176 16.556.067 20.964.623 17.697.056 22.862.216 19.302.442
>=55 jr 60.656.829 44.637.105 63.009.100 45.057.327 66.182.235 45.022.053
Totaal 87.825.924 65.420.291 91.443.570 67.550.460 96.859.119 69.874.204