Terug naar boven

1.39 Gemiddeld uitkeringsbedrag voor personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-<25 jr     - - 54 -
25-<35 jr 2.383 1.397 2.037 1.340 1.797 1.172
35-<45 jr 3.932 2.395 4.109 2.573 4.181 2.870
45-<55 jr 4.656 3.088 4.670 3.149 4.761 3.205
>=55 jr 4.844 2.964 4.955 3.032 5.039 3.029
Totaal 4.671 2.934 4.749 3.005 4.820 3.037