Terug naar boven

1.10 Gemiddelde opgebouwde diensttijd voor deelnemers

  Gemiddelde diensttijd Aantal personen
  Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
Leeftijdsklasse
15-<20 jr 0,54 0,34 0,46 1.400 962 2.362
20-<25 jr 1,79 1,03 1,37 15.810 19.576 35.386
25-<30 jr 3,75 2,99 3,30 38.094 54.373 92.467
30-<35 jr 6,71 6,22 6,42 46.576 67.264 113.840
35-<40 jr 9,94 9,31 9,57 49.723 73.097 122.820
40-<45 jr 13,21 11,52 12,23 51.671 71.305 122.976
45-<50 jr 16,33 13,01 14,47 61.135 77.645 138.780
50-<55 jr 21,06 16,14 18,47 72.987 81.093 154.080
55-<60 jr 27,05 19,45 23,51 90.274 78.631 168.905
60-<67 jr 30,20 20,93 26,63 97.572 61.263 158.835
>=67 jr 13,43 9,04 11,99 438 217 655
Totaal 18,25 12,36 15,14 525.680 585.426 1.111.106
 

Uit de tabel blijkt dat vrouwen minder opgebouwde diensttijd kennen dan mannen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het werken in deeltijd, dat relatief gezien vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomt, en door onderbrekingen van de carrière vanwege gewijzigde gezinssamenstelling.