Terug naar boven

1.9 Verdeling van de deelnemers naar fulltime jaarinkomen


De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze € 52.700 (2016: € 51.800) en voor vrouwen € 48.400 (2016: € 46.800) (afgeronde bedragen).