Terug naar boven

1.7 Verloop van de deelnemers naar leeftijdsklassen (in fte's)

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013
Leeftijdsklasse mannen          
15-<25 jr 14.394 14.119 14.141 14.718 12.580
25-<35 jr 80.555 79.298 77.813 79.784 80.589
35-<45 jr 97.205 97.375 97.660 100.406 103.560
45-<55 jr 129.119 133.802 138.182 145.366 151.976
55-<60 jr 87.855 90.459 91.516 95.196 97.961
60-<67 jr 94.606 90.903 86.683 81.902 79.243
>=67 jr 314 209 211 212 173
Totaal 504.048 506.165 506.206 517.584 526.082
Leeftijdsklasse vrouwen          
15-<25 jr 14.828 13.527 12.344 12.428 11.429
25-<35 jr 101.506 99.868 97.607 100.167 101.932
35-<45 jr 110.619 109.499 107.033 107.336 107.942
45-<55 jr 123.817 123.056 121.362 122.531 123.573
55-<60 jr 61.739 60.520 58.324 58.569 57.340
60-<67 jr 48.105 43.865 38.998 35.567 33.630
>=67 jr 114 102 90 86 64
Totaal 460.728 450.436 435.758 436.684 435.910
 

Door de aantallen fulltime-equivalenten te delen door de aantallen personen, kan een gemiddeld fulltime-equivalent worden berekend. Dit gemiddelde fulltime-equivalent ultimo 2017 bedraagt voor de mannen 0,96; voor vrouwen is dit 0,79. Het gemiddelde fulltime-equivalent voor het totaal is 0,87. 

In fulltime-equivalenten uitgedrukt bedraagt het aandeel mannen 52,2%. Ultimo 2013 was dit 54,7%.