Terug naar boven

1.21 Leeftijdsverdeling partnergepensioneerden

Van de personen met partnerpensioen is 87% vrouw. Enerzijds komt dit doordat van de oudere generaties de man meestal de kostwinner was, anderzijds bestaat het weduwnaarspensioen pas sinds 1989. Ook worden vrouwen gemiddeld ouder dan mannen, waardoor het minder voorkomt dat mannen een partnerpensioen genieten.