Terug naar boven

1.17 Leeftijdsverdeling ouderdomsgepensioneerden (inclusief AKP)


De populatie ouderdomsgepensioneerden bestaat voor het grootste deel uit mannen, bijna tweemaal zoveel als vrouwen. Bij de hoogste leeftijden neemt echter het aandeel vrouwen toe. Dit wordt veroorzaakt door de
hogere levensverwachting van vrouwen.