Terug naar boven

1.16 Gemiddelde instroomleeftijd van vroeg-gepensioneerden

In de grafiek is de gemiddelde leeftijd bij de eerste toekenning van flexibel pensioen respectievelijk ABP Keuzepensioen opgenomen. Het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de aantallen per maand. Voor de vergelijkbaarheid zijn alléén toekenningen vanuit de categorie deelnemers meegenomen (instroom vanuit slapers is ook mogelijk).

In het begin van de reeks zijn de aantallen toegekende AKP-pensioenen nog erg laag en derhalve van weinig invloed op het overall-gemiddelde. In de loop van de tijd zijn deze aantallen echter toegenomen. De toestroom ontstond op het moment dat de deelnemers ongeveer 70% van hun laatst verdiende loon aan FPU gingen ontvangen. Door stijging van de reguliere ingangsdatum van het pensioen werd dit steeds later. De afvlakking is ongeveer ontstaan rond het moment waarop FPU is afgeschaft. De gemiddelde leeftijd bleef aanvankelijk nog enigszins constant, echter vanaf 2015 stijgt deze weer door AOW-verschuiving tot 67 jaar.