Terug naar boven

1.13 Leeftijdsverdeling personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

Naar verwachting zal deze populatie in de komende jaren sterk afnemen vanwege de concentratie bij de hogere leeftijden en de strengere onderliggende WIA-eisen die aan nieuwe instroom zijn gesteld. De leeftijd voor dit pensioen eindigt bij de AOW-leeftijd. Daarom komt er ook een kleine groep 65-jarigen voor in de populatie.