Terug naar boven

1.5 Verloop van de deelnemers naar leeftijdsklassen

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Leeftijdsklasse mannen          
15-<25 jr 17.210 16.863 16.746 17.594 14.767
25-<35 jr 84.670 83.297 81.380 83.347 83.605
35-<45 jr 101.394 101.400 101.264 103.978 106.795
45-<55 jr 134.122 138.906 142.545 149.641 155.713
55-<60 jr 90.274 93.251 93.415 96.716 98.937
60-<67 jr 97.572 94.755 88.837 83.569 80.838
>=67 jr 438 298 297 297 262
Totaal 525.680 528.770 524.484 535.142 540.917
Leeftijdsklasse vrouwen          
15-<25 jr 20.538 19.220 18.117 18.223 16.134
25-<35 jr 121.637 120.034 117.740 120.288 121.512
35-<45 jr 144.402 143.225 140.031 140.745 141.903
45-<55 jr 158.738 158.887 156.511 158.669 160.108
55-<60 jr 78.631 77.834 74.251 74.353 72.446
60-<67 jr 61.263 56.633 49.187 44.754 42.494
>=67 jr 217 189 169 163 140
Totaal 585.426 576.022 556.006 557.195 554.737
 

De leeftijdsklassen 60 tot en met 67 jaar en hoger laat zowel bij de mannen als bij de vrouwen over de afgelopen vijf jaar als enige categorie een toename van de aantallen zien. De mannen kennen een cumulatieve stijging ten opzichte van 2013 van circa 21%, bij de vrouwen is dat zelfs 44%. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat mensen langer doorwerken (zie ook de stijging van de gemiddelde uittreeleeftijd in verband met vervroegde pensionering in grafiek "gemiddelde instroomleeftijd van vroeg-gepensioneerden").
In tegenstelling tot 2016 is het totaal aantal mannelijke actieven in 2017 licht gedaald met 0,6%. Het aantal vrouwelijke actieven is wel gestegen in tegenstelling tot de mannelijke actieven en wel met 1,6%.

Van het totale aantal actieve deelnemers bedraagt het aandeel mannen ultimo 2017 47,3% tegen 49,4% ultimo 2013.