Terug naar boven

1.8 Verdeling van de deelnemers naar premieplichtig inkomen

Het premieplichtig inkomen is gedefinieerd als het jaarinkomen minus franchise.

De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze € 37.900 (2016: € 36.900) en voor vrouwen € 26.300 (2016: € 25.150) (afgeronde bedragen).