Terug naar boven

1.1 Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers

De deelnemerspopulatie van ABP is ouder dan de Nederlandse beroepsbevolking. Zo bedraagt het procentuele aandeel van de laagste leeftijdsklasse minder dan de helft van het aandeel bij de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de tweede en derde leeftijdsklasse is er ook een verschil bij de mannen aanwezig, maar minder groot. Bij de vrouwen is het verschil ook bij de tweede leeftijdsklasse aanwezig, maar kleiner dan bij de mannen.

Aan de andere kant van de leeftijdsverdeling is de hoogste leeftijdsklassen bij de ABP-populatie relatief sterk vertegenwoordigd vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de mannen is dit +14%-punt en bij de vrouwen +7%-punt hoger dan bij de populatie van de Nederlandse beroepsbevolking.

De informatie over de werkzame Nederlandse beroepsbevolking is afkomstig van CBS Statline en heeft betrekking op de stand eind 2017.