Terug naar boven

1.28 Som van de opgebouwde OP-pensioenaanspraken

in €

Ultimo 2017 Som pensioen-aanspraken (als gehuwd) Som pensioen-aanspraken (als ongehuwd) Aantal personen
Deelnemers
Man 7.466.738.934 7.700.431.317 525.680
Vrouw 4.670.114.175 4.783.787.966 585.426
Totaal 12.136.853.109 12.484.219.283 1.111.106
Gewezen deelnemers
Man 1.065.076.952 1.150.744.613 437.785
Vrouw 841.388.998 920.529.119 508.312
Totaal 1.906.465.950 2.071.273.732 946.097
 

in €

Ultimo 2016 Som pensioen-aanspraken (als gehuwd) Som pensioen-aanspraken (als ongehuwd) Aantal personen
Deelnemers
Man 7.201.863.888 7.444.127.690 528.770
Vrouw 4.455.685.324 4.573.837.030 576.022
Totaal 11.657.549.212 12.017.964.720 1.104.792
Gewezen deelnemers
Man 1.033.828.484 1.123.976.213 432.655
Vrouw 789.987.311 871.547.187 500.471
Totaal 1.823.815.795 1.995.523.399 933.126
 

In bovenstaande tabellen zijn de opgebouwde OP-pensioenaanspraken voor alle deelnemers weergegeven. In de tabel zijn alle deelnemers als gehuwd recpectievelijk als ongehuwd aangemerkt, waarbij de overeenkomstige franchise in een bepaalde periode (1986-1995) is gebruikt. Voor beide varianten geldt als aanvang pensioenleeftijd 67 jaar.