Terug naar boven

1.27 Gemiddeld aantal opbouwjaren van de personen die in 2017 met ouderdomspensioen zijn gegaan

  Gemiddeld aantal jaren Aantal personen
Deelnemers    
Man 29,92 12.934
Vrouw 20,29 8.326
Totaal 26,15 21.260
Gewezen deelnemers    
Man 11,79 5.130
Vrouw 8,35 6.077
Totaal 9,93 11.207