Terug naar boven

1.23 Verloop van partner-/wezenpensioen naar leeftijdsklasse

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Mannen          
0-<10 jr 377 401 419 452 468
10-<20 jr 2.639 2.767 2.862 3.021 3.191
20->30 jr 679 710 750 753 815
30-<40 jr 76 82 96 96 117
40-<50 jr 690 730 776 833 865
50-<60 jr 3.290 3.402 3.511 3.637 3.780
60-<70 jr 8.071 7.994 7.911 7.438 6.975
70-<80 jr 7.864 7.036 6.224 5.856 5.455
80-<90 jr 4.771 4.544 4.236 3.896 3.580
90-<100 jr 982 876 776 658 555
>=100 jr 15 16 13 9 8
Totaal 29.454 28.558 27.574 26.649 25.809
Vrouwen          
0-<10 jr 335 359 378 391 406
10-<20 jr 2.576 2.649 2.709 2.942 3.083
20->30 jr 634 639 770 702 749
30-<40 jr 276 295 326 315 335
40-<50 jr 1.690 1.769 1.870 2.087 2.313
50-<60 jr 9.504 10.102 10.692 11.183 11.725
60-<70 jr 30.520 31.365 32.433 31.964 32.080
70-<80 jr 51.825 50.222 48.426 48.379 48.206
80-<90 jr 58.792 59.340 59.679 60.054 60.212
90-<100 jr 20.085 19.611 19.306 18.634 17.740
>=100 jr 439 428 401 389 371
Totaal 176.676 176.779 176.990 177.040 177.220
 

De toename van het aantal personen is vooral zichtbaar in de leeftijdsklassen tussen 60 en 100 bij de mannen en 70 en 100 bij de vrouwen. Dat zal gezien de hogere levensverwachting ook in de toekomst het geval zijn.