Terug naar boven

1.2 Verloop van de deelnemerspopulatie

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Deelnemers          
Man 525.680 528.770 524.484 535.142 540.917
Vrouw 585.426 576.022 556.006 557.195 554.737
Totaal 1.111.106 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654
Arbeidsongeschiktheidsgepensioneerden          
Man 18.809 19.259 20.099 21.088 22.277
Vrouw 22.297 22.481 23.007 23.403 24.106
Totaal 41.106 41.740 43.106 44.491 46.383
Ouderdomsgepensioneerden          
Man 386.149 378.450 371.226 362.915 350.717
Vrouw 235.069 224.858 215.633 205.651 193.000
Totaal 621.218 603.308 586.859 568.566 543.717
Partnergepensioneerden          
Man 25.795 24.718 23.586 22.478 21.397
Vrouw 173.183 173.193 173.202 173.087 173.070
Totaal 198.978 197.911 196.788 195.565 194.467
Wezengepensioneerden          
Man 3.659 3.840 3.988 4.171 4.412
Vrouw 3.493 3.586 3.788 3.953 4.150
Totaal 7.152 7.426 7.776 8.124 8.562
Gewezen deelnemers          
Man 437.785 432.655 436.084 430.818 430.719
Vrouw 508.312 500.471 505.502 496.330 491.631
Totaal 946.097 933.126 941.586 927.148 922.350
 

Bij de deelnemers heeft de toename van het aantal deelnemers zich in 2017 voortgezet. Het totaal aantal pensioengerechtigden neemt voor het 5e achtereenvolgende jaar toe als gevolg van de vergrijzing en de stijgende levernsverwachting. Bij AO-geschikten en wezengepensioneerden zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. De stijging van het aantal gewezen deelnemers is het gevolg van het feit dat er tot 1 november 2017 geen uitgaande waardeoverdracht mogelijk is geweest.