Terug naar boven

Geen pensioenverlaging voorzien voor 2019

Eind 2017 lag de beleidsdekkingsgraad onder het vereiste niveau van circa 128%. Daarom heeft ABP vóór 1 april 2018 een nieuw herstelplan moeten indienen. Het doel van een herstelplan is om na te gaan of de autonome herstelkracht van het fonds groot genoeg is om de beleidsdekkingsgraad binnen de hersteltermijn van tien jaar weer op het vereiste niveau te brengen. Blijkt dit niet zo te zijn, dan kan een verlaging van de pensioenen nodig zijn om het fonds binnen de tien jaar naar het vereiste niveau te laten herstellen. Volgens het in 2018 ingediende herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad gedurende de hersteltermijn naar een niveau vlak boven de vereiste dekkingsgraad. Op basis daarvan heeft het bestuur geoordeeld dat het niet nodig was in 2018 aanvullende maatregelen te nemen.

Eind 2018 lag de beleidsdekkingsgraad nog steeds onder het vereiste niveau, zodat voor 1 april 2019 een nieuw herstelplan moet worden ingediend. Doorrekening hiervan laat zien dat ABP over voldoende herstelkracht beschikt en dat wij ook in 2019 de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dit betekent niet dat verlagingen in toekomstige jaren uitgesloten zijn. Blijft de beleidsdekkingsgraad tot en met eind 2020 onder het minimale vereiste niveau van 104,2% (wat op dat moment zes jaar-eindes op rij het geval is), dan zal ABP de pensioenen alsnog moeten verlagen.