Terug naar boven

Pensioenen in 2018 niet verhoogd

Voor de verhoging van pensioenen heeft het bestuur beleid vastgesteld, waarbij de wettelijke vereisten als ondergrens gelden. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen we de pensioenen gedeeltelijk verhogen, bij circa 122% mogen we de gehele jaarlijkse verhoging toekennen en vanaf 128% mogen we ook met terugwerkende kracht verhogen. Dit geldt voor de opgebouwde aanspraken van de gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en actieve deelnemers, voor zowel de middelloonregeling als de overgangsregeling voor militairen. De beleidsdekkingsgraad op de peildatum in het verslagjaar (31 oktober 2018) bedroeg 104,6%. Dit betekent dat de pensioenen in 2018 niet verhoogd kunnen worden. De maximale cumulatieve indexatieachterstand is hierdoor verder toegenomen tot 15,8% eind 2018.

De kans op verhoging van de pensioenen is, gegeven de huidige financiële positie van het fonds, klein. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat indexatie de komende jaren niet aan de orde zal zijn.