Terug naar boven

Primaire focus op deelnemers en werkgevers

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Hierbij maken wij onderscheid in verschillende doelgroepen die voor ABP van strategisch belang zijn en waarmee wij in gesprek zijn om onze doelen te bereiken. Onze primaire focus ligt bij onze deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. In 2018 hebben we stappen gezet om de nieuwe strategie te vertalen naar onze activiteiten, onder andere met de ontwikkeling van het ABP Deelnemerkompas en het ABP Werkgeverkompas. Het Deelnemerkompas is in 2018 in gebruik genomen; het Werkgeverkompas wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld. Deze twee kompassen gaan ABP en APG gebruiken als leidraad voor alle werkzaamheden (zie ook het uitgebreidere verhaal over het Deelnemerkompas op pagina 16).