Terug naar boven

Visie en strategische doelstellingen

In het verlengde van onze missie hebben we in nauw overleg met de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan onze visie en strategie herijkt. Ons uiteindelijke doel is dat deelnemers en werkgevers bij ABP willen horen. Dit willen we bereiken door:

  • samen met deelnemers en werkgevers te bouwen aan goede dienstverlening;
  • samen met sociale partners te bouwen aan pensioen als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde;
  • samen met de samenleving te bouwen aan een goed pensioen voor de toekomst.

We hebben negen deelstrategieën benoemd om deze doelen te bereiken, die worden weergegeven in onze 'routekaart':

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

In 2019 werken we de deelstrategieën van de routekaart verder uit, door de benoemde activiteiten verder in te vullen en de voortgang te monitoren.

Wij vinden het als bestuur belangrijk om te benadrukken dat onze visie en strategische doelstellingen voor ons een stip zijn op de horizon. Dit is waar we naartoe werken, dit zijn onze ambities. In de praktijk betekent het dat we daar nog niet zijn, maar we werken er hard aan. Daar hoort bij dat we successen boeken en fouten maken. Van beide willen wij leren. De feedback, ideeën en hulp die wij van deelnemers en werkgevers krijgen zijn onmisbaar in het realiseren van onze doelen.