Terug naar boven

In dit deel zijn de personalia van de leden van het bestuur opgenomen, met vermelding van hun nevenfuncties, naast het lidmaatschap van het Bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP. Voorts zijn de leden van de bestuurscommissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan opgenomen.

7.1

7.1.1

7.1.1.1

7.1.1.1.1 Bestuur

Mevrouw C.M. Wortmann-Kool, 27-6-1959  
Nevenfuncties: Lid raad van commissarissen Aegon NV, lid raad van advies CBS (tot 1-6-2018), lid raad van toezicht Het Kadaster, voorzitter raad van toezicht Save the Children Nederland*, lid Jury Prix Veuve Cliquot zakenvrouw van het jaarprijs*, vice-voorzitter Europese Volkspartij (EVP) (tot 1-4-2018), lid van de Adviescommissie Kapitaalmarkten van AFM

Mevrouw M. Doornekamp, 24-7-1957
Nevenfuncties: bestuurslid Amsterdam Sinfonietta*, voorzitter raad van toezicht stichting Care Nederland*, directeur beleggingsmaatschappij Buren BV*, penningmeester Stichting Aandelen Remeha, bestuurslid Stichting HaskoningDHV (per 1-12-2017), vice voorzitter lidmaatschap Eumedion* (per 10-7-2018), Voorzitter Raad van Commissarissen GGN Mastering Credit, Bestuurder Stichting Het Geldersch Landschap (en aanverwante stichtingen, per 1-12-2018), commissaris Holmatro B.V. (per 28-3-2019)

De heer C. van Eykelenburg, 5-1-1952
Nevenfuncties: voorzitter bestuur Willem Frederik Hermans Instituut*, commissaris PriceWaterhouseCoopers Nederland BV. (per 12-11-2018)

De heer P. Fey, 4-7-1965
Nevenfuncties: voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid CNV Connectief, vice-president CESI*, voorzitter van de Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO)*

De heer W.H. van Houwelingen, 16-8-1965 (bestuurslid tot 1-9-2018)
Nevenfuncties (ten tijde van het bestuurslidmaatschap): ValueQuest co-founder en shareholder, voorzitter raad van commissarissen Syntrus Achmea Vermogensbeheer, lid Sustainable Pension Investment Lab, algemeen directeur Today’s Brokers BV, strategisch adviseur Dimensional Fund Advisors

Mevrouw G.A.C. Leegwater, 24-10-1971 
Nevenfuncties: voorzitter uitvoerend bestuur ABNAMRO pensioenfonds (tot september 2018), lid beleggingscommissie DNB, directeur Stichting Verenigd Bezit (v.a. november 2018), Wetenschappelijk directeur certified pensioenexecutive vermogensbeheer ESAA

De heer J.N. van Lunteren, 7-5-1945 (bestuurslid tot 1-3-2019)
Nevenfuncties (ten tijde van het bestuurslidmaatschap): zelfstandig organisatieadviseur/ geassocieerd met PBLQ, Senior Advisor public sector Boston Consulting Group, Expert on Tax administration World Bank Washington D.C. USA, voorzitter comité van aanbeveling van de stichting AGTP

* de door middel van een asterisk aangeduide functies zijn onbezoldigd

Mevrouw J. Meijer, 16-3-1955
Nevenfuncties: bestuurslid Pensioenfederatie, pensioenbestuurder FNV, voorzitter commissie van beroep ABP, voorzitter COOP pensioenfonds, lid ACOP bestuur 

 

Mevrouw C.M. Mulder-Volkers, 3-6-1966 
Nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Toezicht van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart, niet-uitvoerend bestuurder Adelbert College te Wassenaar*, onafhankelijk lid Audit, Risk en Compliance commissie PME (per 1 juli 2018)

 

De heer P.A. Stork, 19-5-1967
Nevenfuncties: voorzitter Audit commissie Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, voorzitter beleggingsadviescommissie indexatiedepot CBR Pensioenfonds, bestuurslid Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, voorzitter Audit commissie De Nationale APF (tot 31 december 2018), hoogleraar financiële markten en instrumenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam  

De heer X.J. den Uyl, 21-5-1953 
Nevenfuncties: vicevoorzitter pensioenfonds PWRI, lid van Provinciale Staten Noord Holland (tot 27-3-2019), lid raad van toezicht pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, lid raad van toezicht SPN, lid bestuur Principles Responsible Investment*

De heer A. van Vliet, 16-2-1967 
Nevenfuncties: bestuurslid Het nederlandse pensioenfonds, bestuurslid Van Ravesteyn Fonds* (per 1-1-2019), bestuurslid Stichting Pensioenfonds Hoogovens

De heer J.P.C.M. van Zijl, 13-10-1952 
Nevenfuncties: toezicht Oxfam Novib*, voorzitter vluchtelingenwerk Nederland*, voorzitter stichting Leren van Elkaar (NGO)*, Voorzitter World Skills Netherlands, Voorzitter Stichting Willem Drees-lezing*

Mevrouw K. Nauta (m.i.v. 1-3-2019)
Nevenfuncties: bestuurslid BPF Horeca en Catering, lid van de raad van toezicht van Pensioenfonds Thales

De heer A.J.M. Sibbing (m.i.v. 1-3-2019)
Nevenfuncties: voorzitter raad van toezicht Rabo PGGM PPI, lid beleggingscommissie Pensioenfonds Dierenartsen, regent/penningmeester Fonds Sluyterman van Loo, vereffenaar Nederlandse Investeringsinstelling NV

* de door middel van een asterisk aangeduide functies zijn onbezoldigd

7.1.1.1.2 Audit commissie

Mevrouw C.M. Mulder-Volkers (voorzitter)
Mevrouw M. Doornekamp
De heer P.J.H. Fey
De heer J.N. van Lunteren (tot 1-3-2019)
De heer A. van Vliet 
Mevrouw K. Nauta (m.i.v. 1-3-2019)

7.1.1.1.3 Bestuurscommissie Pensioenbeleid

Mevrouw C.M. Wortmann-Kool (voorzitter)
De heer C. van Eykelenburg
De heer P.J.H. Fey
De heer J.N. van Lunteren (tot 1-3-2019)
Mevrouw J. Meijer
Mevrouw C.M. Mulder-Volkers
De heer A. van Vliet
De heer J.P.C.M. van Zijl
Mevrouw K. Nauta (m.i.v. 1-3-2019)

7.1.1.1.4 Bestuurscommissie Beleggingsbeleid
7.1.1.1.4.1 Bestuursleden

De heer W.H. van Houwelingen (voorzitter) (tot 01-09-2018)
Mevrouw M. Doornekamp
De heer C. van Eykelenburg
Mevrouw G.A.C. Leegwater (voorzitter per 01-09-2018)
Mevrouw J. Meijer
De heer P.A. Stork
De heer X.J. den Uyl
De heer A.J.M. Sibbing (m.i.v. 1-3-2019)

7.1.1.1.4.2 Externe leden

De heer P. Wennink, 30-5-1957
Mevrouw T.J. Whitmarsh, 24-12-1956

7.1.1.1.5 Bestuurscommissie Risico en Balans

De heer X.J. den Uyl (voorzitter)
Mevrouw M. Doornekamp (m.i.v. 1-9-2018)
De heer W.H. van Houwelingen (tot 1-9-2018)
Mevrouw G.A.C. Leegwater
De heer P.A. Stork
De heer J.P.C.M. van Zijl
De heer A.J.M. Sibbing (m.i.v. 1-3-2019)

7.1.1.1.6 Remuneratiecommissie

Mevrouw C.M. Wortmann-Kool (voorzitter)
De heer C. van Eykelenburg
Mevrouw J. Meijer
De heer XJ den Uyl
De heer J.P.C.M. van Zijl 

7.1.1.1.7 Commissie van beroep
7.1.1.1.7.1 Bestuursleden

Mevrouw J. Meijer (voorzitter)

7.1.1.1.7.2 Externe leden

De heer R. Barnhoorn, 6-8-1964
De heer H.C.J.L. Borghouts, 7-2-1943
De heer M. van Seventer, 15-7-1953
Mevrouw E.S.M. van Zadelhoff, 2-3-1960

7.1.1.1.8 Verantwoordingsorgaan
7.1.1.1.8.1 Geleding werkgevers

De heer J. Bankert, 27-6-1956
De heer R. Blankemeijer, 18-09-1966
Mevrouw J.H. Boere, 3-7-1974
De heer J.E. van der Boon, 10-5-1960
De heer D.J. Diederix, 17-8-1952
De heer A. Guijt, 27-11-1959
De heer M. Hazenkamp, 29-7-1991
De heer A. Jonkman, 13-9-1959 
Mevrouw A. Molenaar-de Boer, 23-7-1962
De heer P.H. Seesing, 21-2-1974
De heer R. Vermaat, 3-12-1983
De heer A.H. Vrolijk, 15-4-1967 - † 8-2-2019
Mevrouw M.L.A. van der Wegen, 22-6-1963
De heer V.P. Wongsowinangoen, 31-8-1973

 

7.1.1.1.8.2 Geleding actieve deelnemers

De heer A.J. Boekestijn, 27-9-1959
Mevrouw M. van den Bosch, 17-10-1978
De heer E.W.P. van Boven, 6-5-1957
De heer R.G.M. Bronswijk, 23-5-1963
De heer J.J. de Deken, 17-9-1963
De heer P.A. Eijkelenkamp, 27-4-1961
Mevrouw S. Faes, 21-5-1988
Mevrouw J.E.M. van Langeraad-Goes, 25-11-1969
De heer J.A. van Nie, 1-1-1956
Mevrouw M-L van Muijen, 7-10-1963
Mevrouw I.M.M.A. Offermans, 25-4-1973
Mevrouw M.N. Payton, 16-3-1985
De heer P. van der Spoel, 11-6-1966
De heer J.J.L. Sprenger, 20-12-1983
Mevrouw P.S. van Straten, 2-9-1980
Mevrouw A.P. Tay, 22-7-1959
De heer M.R. Visser, 28-3-1980
De heer S.X. de Vrije, 6-7-1976

7.1.1.1.8.3 Geleding gepensioneerde deelnemers

Mevrouw M.J.J. de Boer, 15-3-1950
Mevrouw J.A.R.M. van Egmond, 17-4-1951
Mevrouw V.M.C. van Geen, 4-11-1946
De heer W.F. Golta, 4-4-1946
Mevrouw G. Gorter, 15-11-1953
De heer A. de Graaf, 4-8-1947
De heer B.M. Groen, 8-12-1952
De heer J. van Harmelen, 13-5-1944
De heer D.V. Hindriks, 8-11-1953
De heer J.G.A. Leijh, 13-3-1949
De heer B.M.S. van Praag, 28-2-1939
De heer J.D. Smit, 11-2-1951
De heer L. Weeren, 18-2-1952
De heer H.E.J.J. van Wijck, 25-12-1944

7.1.1.1.9 Raad van toezicht

De heer H.A.J. Hannen, 8-2-1948, (voorzitter)
Voorzitter bestuur Centraal Beheer APF

De heer P. de Groot, 12-10-1958
Zelfstandig adviseur, bestuurder en toezichthouder, lid raad van toezicht van Hypotheekfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance, voorzitter raad van toezicht stichting Pensioenfonds SABIC, lid raad van toezicht pensioenfonds De Nederlandsche Bank, voorzitter van de raad van toezicht Pensioenfonds Delta Lloyd, lid van het bestuur van Pensioenfonds Architectenbureaus, lid raad van commissarissen Woningborg B.V., extern lid Audit & Risk Committee Rabobank Pensioenfonds

Mevrouw N.C.G. Loonen, 30-6-1972
Adviseur VERRA consulting, lid raad van toezicht Rutgers, lid College van Toezicht Auteursrechten

Mevrouw J.F.M. van der Meer, 15-4-1964
Onafhankelijk adviseur Itch Consultancy, bestuurslid Stichting Natuur- en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs, extern lid Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Chemours Nederland, voorzitter RvT Pensioenfonds Provisum a.i. (per 1-7-2018), extern lid Auditcommissie Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche (per 17-12-2018), lid RvT Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel (per 1-1-2019), voorzitter RvT Algemeen Pensioenfonds KLM (per 1-1-2019)

Mevrouw C.E. Roozemond, 13-8-1955
Niet uitvoerend bestuurslid ondernemingspensioenfonds ABN-AMRO, voorzitter BPFWaterbouw, bestuurslid BPF Horeca en Catering, lid raad van toezicht Goldschmeding stichting voor Mens, Werk en Economie

7.1.1.1.10 Bestuursbureau

Mevrouw N.J.M. Beuken, 16-9-1959, algemeen directeur
Overige functies: voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds Vervoer over de weg, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Parkstad Limburg, niet-uitvoerend bestuurslid Pensioenfonds Rabobank, bestuurslid Nationaal Pensioenregister, lid Uitvoeringsraad Pensioenfederatie

De heer R.L.S. Verjans, 19-3-1976, directeur bedrijfsvoering
Overige functies: lid visitatiecommissie van de drie KLM Pensioenfondsen (Algemeen, Cabine en Vliegend), lid visitatiecommissie stichting Pensioenfonds AC Nielsen

7.1.1.1.11 Compliance officer

De heer B.H.G. Damoiseaux, 24-11-1982

7.1.1.1.12 Externe actuaris

Aon Nederland cv

7.1.1.1.13 Externe onafhankelijke accountant

KPMG Accountants NV