Terug naar boven

Meerjarenoverzicht

  2018 2017 2016 2015 2014
Beschikbaar vermogen (A) (in € mln) 398.971 408.838 381.816 351.397 343.762
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 409.486 390.145 393.278 359.543 338.250
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1.414 1.397 1.462 1.518 1.526
Flexibel pensioen - - - 5 25
Voorziening voor risico deelnemers 108 110 299 297 320
Voorziening voor pensioenverplichtingen (B) (in € mln) 411.008 391.652 395.039 361.363 340.121
Algemene reserve (C=A-B) (in € mln) -12.037 17.186 -13.223 -9.966 3.641
Dekkingsgraad (A/B) (in %) 97,1 104,4 96,7 97,2 101,1
Rekenrente ultimo (in %) [1] 1,39 1,48 1,32 1,67 1,85
           
Beleidsdekkingsgraad (in %) 103,8 101,5 91,7 98,7 104,7
Minimaal vereist eigen vermogen (+ 100 - in %) 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2
Vereist eigen vermogen (+ 100 - in %) 128,2 128,2 127,8 128,1 122,4
Reële dekkingsgraad (in %) 84,9 82,8 75,5 80,6 -
Toekomstbestendige indexatie dekkingsgraad (in %) [2] 122,2 122,6 121,5 122,4 -
Premiebijdragen na aftrek kosten (in € mln) 10.267 9.064 7.765 7.589 8.414
Uitkeringen (in € mln) 11.110 10.699 10.296 9.911 9.396
           
 
[1] Op basis van de rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.
[2] Hierbij is uitgegaan van de per 1 januari 2016 gewijzigde ambitie cf. de prijsontwikkeling

 

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantallen (eindstanden)          
Actieve deelnemers 1.128.671 1.111.106 1.104.792 1.080.490 1.092.337
Gewezen deelnemers 952.476 946.097 933.126 941.586 927.148
Pensioengerechtigden 886.529 868.454 850.385 834.529 816.746
Totaal 2.967.676 2.925.657 2.888.303 2.856.605 2.836.231
Aangesloten (sub)werkgevers 3.643 3.691 3.716 3.681 3.750
Medewerkers in dienst bij ABP 42 43 37 30 30
In dienst bij geconsolideerde deelnemingen 3.152 3.186 3.221 3.413 3.577
Overige gegevens          
Premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in % 21,9 21,1 17,8 18,7 18,6
Premie- en (herstel) opslagen, percentage 1,0 - 1,0 0,9 3
Premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
gemiddeld in %          
           
Prijsontwikkeling (in %) [3] 2,08 1,38 0,19 1,61 0,63
Besluit indexatie in het komend jaar (in %) 0 0 0 0 0
Cumulatieve indexatieachterstand (in %) 15,82 13,46 11,91 11,7 9,93
           
Kosten vermogensbeheer in basispunten 60 65 61 61 74
Kostprijsdefinitie van pensioenbeheer per deelnemer, CEM-benchmark in € 72 76 79 84 88
Servicescore, CEM-definitie; max. = 100 [4] [5] 91 86 89 93
           
Tevredenheid pensioenbeheer (schaal 1-10)          
- actieve deelnemers 6,7 6,6 6,5 7 7,2
- pensioengerechtigden 7,2 7,2 7,2 7,4 7,6
           
Z-score 0,7 0,9 0,5 1,4 1,4
Performancetoets (norm: > 0) 3,5 3,8 4 3,9 4,3
           
Rendement totaal (= direct + indirect) in % -2,3 7,6 9,5 2,7 14,5
Totaal rendement 3-jaarsgemiddelde in % 4,8 6,5 8,8 7,7 11,4
Totaal rendement 5-jaarsgemiddelde in % 6,2 8 9,2 8 10,2
Totaal rendement 10-jaarsgemiddelde in % 8,7 6,5 6,1 6,2 7,1
Totaal rendement 15-jaarsgemiddelde in % 6,6 7,6 6,5 5,8 5,8
           
 
[3] tot en met 2015: contractloonontwikkeling
[4] cijfers voor de periode 2014-2017 met terug werkende kracht aangepast wegens wijziging berekeningsmethodiek CEM.
[5] de servicescore 2018 is pas na publicatie van het jaarverslag beschikbaar.