Terug naar boven

Over ABP

Profiel

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft in totaal circa 2,9 miljoen deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden; het beschikbaar vermogen bedraagt € 409 miljard ultimo 2017. Het bestuursbureau is gevestigd in Heerlen en Amsterdam; hier werken 43 medewerkers (41 fte). De uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed aan APG.

Samen bouwen aan goed pensioen

Samen bouwen aan goed pensioen, dat is de missie van ABP. Wij geloven in de kracht van gezamenlijkheid, zowel voor het benutten van schaalvoordeel als het delen van risico's en geluk. Daarbij wil ABP zich als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk inzetten om constructief te bouwen. Aan een goede pensioenvoorziening voor iedereen die premie heeft ingelegd en inlegt. Aan een sterke relatie met onze stakeholders, onze deelnemers voorop, zodat zij in staat zijn de juiste pensioenkeuzes te maken. Aan een betere samenleving, nu en voor generaties na ons. Een goed pensioen is voor iedereen anders. Dat betekent dat wij binnen de gestelde kaders van de pensioenregeling ons inzetten om maatwerk te bieden en daarmee ruimte voor de persoonlijke situatie van onze deelnemers. 

Onze kernwaarden zijn cruciaal in het verwezenlijken van deze missie:

·         ABP is betrokken bij iedere deelnemer
Bij ABP bouwen deelnemers samen aan een inkomen voor later. Wij stellen de mens centraal en verliezen de deelnemer als persoon, met een unieke eigen situatie, nooit uit het oog.

·         ABP is deskundig
Om de beste resultaten te boeken voor onze deelnemers, is een brede en diepgaande expertise nodig. Daarin blijven wij investeren, om steeds verantwoord en slim de juiste accenten te leggen voor een goed pensioen en de dienstverlening die daarbij hoort.

·         ABP werkt duurzaam
Pensioen is een voorziening voor de langere termijn, waarop deelnemers kunnen en moeten kunnen vertrouwen. ABP werkt al bijna 100 jaar vanuit die duurzaamheidsgedachte. Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om de investeringen die wij doen, met evenveel aandacht voor mens en milieu als voor rendement en risico's.