Terug naar boven

PERSONALIA

In dit deel zijn de personalia van de leden van het bestuur opgenomen, met vermelding van hun overige functies, voorzover relevant voor het lidmaatschap van het Bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP. Voorts zijn de leden van de bestuurscommissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan opgenomen.

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 Bestuur

Mevrouw C.M. Wortmann-Kool, 27-6-1959  
Overige functies: Lid raad van commissarissen Aegon NV, lid raad van advies CBS, lid raad van toezicht Het Kadaster, voorzitter raad van toezicht Save the Children Nederland, lid Jury Prix Veuve Cliquot zakenvrouw van het jaarprijs, vice-voorzitter Europese Volkspartij (EVP)

De heer W.J. Berg, 16-11-1967 (bestuurslid tot 1-5-2017)
Overige functies: lid dagelijks bestuur CNV Vakcentrale Utrecht, bestuurslid Stichting van de Arbeid, plaatsvervangend lid SER, bestuurslid VUT-fonds fonds (tot 30-4-2017), bestuurslid Stichting CNV Internationaal, lid raad van toezicht V-fonds, lid raad van toezicht Interstedelijk Studentenoverleg, bestuurder Fonds WI Steunfonds Wetenschappelijk Instituut CDA, bestuurder Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)

Mevrouw M. Doornekamp, 24-7-1957
Overige functies: bestuurslid Amsterdam Sinfonietta, voorzitter raad van toezicht stichting Care Nederland, directeur beleggingsmaatschappij Buren BV, penningmeester Stichting Aandelen Remeha, bestuurslid Stichting HaskoningDHV (per 1-12-2017), lidmaatschap Eumedion

De heer C. van Eykelenburg, 5-1-1952
Overige functies: voorzitter raad van bestuur BNG Bank (tot 1-1-2018), voorzitter bestuur Willem Frederik Hermans Instituut, lid/penningmeester bestuur Nederlandse Vereniging van Banken

De heer P. Fey, 4-7-1965 (bestuurslid per 1-5-2017)
Overige functies: voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid CNV Connectief, vice-president CESI 

De heer W.H. van Houwelingen, 16-8-1965 
Overige functies: ValueQuest co-founder en shareholder, voorzitter raad van commissarissen Syntrus Achmea Vermogensbeheer, lid Sustainable Pension Investment Lab, algemeen directeur Today’s Brokers BV, strategisch adviseur Dimensional Fund Advisors

Mevrouw G.A.C. Leegwater, 24-10-1971 
Overige functies: voorzitter uitvoerend bestuur ABNAMRO pensioenfonds, lid beleggingscommissie DNB

De heer J.N. van Lunteren, 7-5-1945 
Overige functies: zelfstandig organisatieadviseur/ geassocieerd met PBLQ, Senior Advisor public sector Boston Consulting Group, Expert on Tax administration World Bank Washington D.C. USA, voorzitter comité van aanbeveling van de stichting AGTP

Mevrouw J. Meijer, 16-3-1955
Overige functies: bestuurslid Pensioenfederatie, pensioenbestuurder FNV, voorzitter commissie van beroep ABP, voorzitter COOP pensioenfonds, lid ACOP bestuur 

Mevrouw C.M. Mulder-Volkers, 3-6-1966 
Overige functies: voorzitter van de Raad van Toezicht van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart (per 1 april 2017), niet-uitvoerend bestuurder Adelbert College te Wassenaar

De heer P.A. Stork, 19-5-1967 (bestuurslid per 1-10-2017);  
Overige functies: voorzitter Audit commissie Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, voorzitter beleggingscommissie indexatiedepot CBR Pensioenfonds, bestuurslid Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, voorzitter Audit commissie De Nationale APF, hoogleraar financiële markten en instrumenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam  

De heer X.J. den Uyl, 21-5-1953 
Overige functies: voorzitter pensioenfonds PWRI, lid van Provinciale Staten Noord Holland, lid raad van toezicht pensioenfonds voor het Slagersbedrijf, voorzitter raad van toezicht pensioenfonds medewerkers Notariaat (tot 1-3-2017), lid raad van toezicht SPN (per 1-3-2017), lid bestuur Principles Responsible Investments

De heer A. van Vliet, 16-2-1967 
Overige functies: adviserend lid beleggingscommissie Stichting Ortec Pensioenfonds (tot 9-2-2017), bestuurslid Het nederlandse pensioenfonds

De heer J.P.C.M. van Zijl, 13-10-1952 
Overige functies: toezicht Oxfam Novib, voorzitter vluchtelingenwerk Nederland, voorzitter stichting Leren van Elkaar (NGO)

1.1.1.2 Audit commissie

Mevrouw C.M. Mulder-Volkers (voorzitter)
De heer W.J. Berg (tot 1-5-2017)
Mevrouw M. Doornekamp
De heer P.J.H. Fey (per 1-5-2017)
De heer J.N. van Lunteren 
De heer A. van Vliet 

1.1.1.3 Bestuurscommissie Pensioenbeleid

Mevrouw C.M. Wortmann-Kool (voorzitter)
De heer W.J. Berg (tot 1-5-2017)
De heer C. van Eykelenburg
De heer P.J.H. Fey (per 1-5-2017)
De heer J.N. van Lunteren
Mevrouw J. Meijer
Mevrouw C.M. Mulder-Volkers
De heer A. van Vliet
De heer J.P.C.M. van Zijl

1.1.1.4 Bestuurscommissie Beleggingsbeleid
1.1.1.4.1 Bestuursleden

De heer W.H. van Houwelingen (voorzitter)
Mevrouw M. Doornekamp
De heer C. van Eykelenburg
Mevrouw G.A.C. Leegwater
Mevrouw J. Meijer
De heer P.A. Stork (per 1-10-2017)
De heer X.J. den Uyl

1.1.1.4.2 Externe leden

De heer P. Wennink, 30-5-1957
Mevrouw T.J. Whitmarsh, 24-12-1956

1.1.1.5 Bestuurscommissie Risico en Balans

De heer X.J. den Uyl (voorzitter)
De heer W.H. van Houwelingen
Mevrouw G.A.C. Leegwater
De heer P.A. Stork (per 1-10-2017)
De heer A. van Vliet (tot 1-10-2017)
De heer J.P.C.M. van Zijl

1.1.1.6 Remuneratiecommissie

Mevrouw C.M. Wortmann-Kool (voorzitter)
De heer C. van Eykelenburg
Mevrouw J. Meijer
De heer XJ den Uyl
De heer J.P.C.M. van Zijl 

1.1.1.7 Commissie van beroep
1.1.1.7.1 Bestuursleden

Mevrouw J. Meijer (voorzitter)

1.1.1.7.2 Externe leden

De heer R. Barnhoorn, 6-8-1964
De heer H.C.J.L. Borghouts, 7-2-1943
De heer A.C. van Pelt, 29-9-1934
De heer M. van Seventer, 15-7-1953
De heer M.J.F. Stelling, 6-6-1948
Mevrouw E.S.M. van Zadelhoff, 2-3-1960

1.1.1.8 Verantwoordingsorgaan
1.1.1.8.1 Geleding werkgevers

De heer B.M. Baert, 27-6-1960
De heer J. Bankert, 27-6-1956
De heer R. Blankemeijer, 18-09-1966
Mevrouw J.H. Boere, 3-7-1974
De heer J.E. van der Boon, 10-5-1960
De heer A. Guijt, 27-11-1959
Mevrouw G. Hufen 6-9-1982
De heer A. Jonkman, 13-9-1959 
De heer K.J. Kooi, 10-1-1952
De heer E.P. van der Kraan, 29-6-1959
Mevrouw M.J. Mathot, 6-1-1954
Mevrouw A. Molenaar, 23-7-1962
Mevrouw C.A. van Ogtrop, 2-8-1960
De heer D. Oosterhaven, 18-9-1956
De heer J.A.P. Veringa, (vice-voorzitter), 6-7-1953
Mevrouw C. van der Vliet 23-9-1979

1.1.1.8.2 Geleding actieve deelnemers

De heer M. Ajouaou, 21-5-1968
De heer E.W.P. van Boven, (voorzitter), 6-5-1957
De  heer R.G.M. Bronswijk, 23-5-1963
De heer G.R. Doornewaard, 11-8-1984
De heer P. Fonkert, 26-8-1953
Mevrouw G. Gorter, 15-11-1953
Mevrouw M.A.C. de Jong, 21-7-1985
De heer A. van Kampen, 18-11-1954
Mevrouw J.E.M. van Langeraad-Goes, 25-11-1969
Mevrouw A. van Luik, 22-11-1970
De heer J.A. van Nie, 1-1-1956
De heer J.A. Maat, 18-8-1970
Mevrouw B.M. Miedema-Hilhorst, 17-4-1984
De heer J.D. Smit, 11-2-1951
De heer P. van der Spoel, 11-6-1966
De heer J.J.L. Sprenger, 20-12-1983
De heer M. Sustronk, 27-7-1981
De heer M.R. Visser, 28-3-1980
De heer S.X. de Vrije, 6-7-1976

1.1.1.8.3 Geleding gepensioneerde deelnemers

Mevrouw J.A.R.M. van Egmond, 17-4-1951
De heer A. de Graaf, 4-8-1947
De heer B. Koster, 23-12-1935
De heer P. Müller, 8-3-1949
Mevrouw C.A.M. Oostvriesland-van der Zanden, 7-1-1948
De heer H.G. de Pee, 28-6-1944
De heer P.H. Rutten, 3-12-1945
De heer R. van der Voort, 22-4-1946
Mevrouw P.C.A. van Tets, 28-6-1943
De heer W. Verwoerd, 22-4-1946
De heer C.M. de Vos, 7-5-1946
De heer H.E.J.J. van Wijck, 25-12-1944
Mevrouw J.Th. van der Zee-Gijsbers, 5-9-1950

1.1.1.9 Raad van toezicht

De heer H.A.J. Hannen, 8-2-1948, (voorzitter)
Lid raad van commissarissen en voorzitter audit, risk en compliance commissie Van de Onderlinge, voorzitter bestuur Stichting Achmea Algemeen Pensioen Fonds

De heer P. de Groot, 12-10-1958
Zelfstandig adviseur en toezichthouder, lid raad van toezicht van Hypotheekfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance, voorzitter raad van toezicht stichting Pensioenfonds SABIC, lid raad van toezicht pensioenfonds De Nederlandsche Bank, lid raad van toezicht De Vereniging van Kredietunies Nederland, lid raad van commissarissen Woningborg B.V., extern lid Audit & Risk Committee Rabobank Pensioenfonds

Mevrouw N.C.G. Loonen, 30-6-1972
Adviseur VERRA consulting, lid raad van toezicht Rutgers WPF, lid college voor toezicht op Auteursrecht 

Mevrouw J.F.M. van der Meer, 15-4-1964
Eigenaar en onafhankelijk adviseur Itch Consultancy, bestuurslid Stichting Natuur- en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs, lid visitatiecommissie Certified Pensioenexecutive Opleiding Erasmus School of Accounting & Assurance, extern lid beleggingsadviescommissie stichting pensioenfonds Chemours Nederland (per 1-11-2017)

Mevrouw C.E. Roozemond, 13-8-1955
Niet uitvoerend bestuurslid ondernemingspensioenfonds ABN-AMRO, voorzitter BPF Waterbouw, bestuurslid BPF Horeca en Catering, lid raad van toezicht Goldschmeding stichting voor Mens, Werk en Economie

1.1.1.10 Bestuursbureau

Mevrouw N.J.M. Beuken, 16-9-1959, algemeen directeur
Overige functies: voorzitter raad van toezicht ROC Leeuwenborgh, voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds Vervoer over de weg, commissaris Rabobank Parkstad Limburg, lid Uitvoeringraad Pensioenfederatie

De heer R.L.S. Verjans, 19-3-1976, directeur bedrijfsvoering
Overige functies: lid visitatiecommissie van de drie KLM Pensioenfondsen (Algemeen, Cabine en Vliegend)

1.1.1.11 Compliance officer

De heer B.H.G. Damoiseaux, 24-11-1982

1.1.1.12 Externe actuaris

AON Hewitt

1.1.1.13 Externe onafhankelijke accountant

KPMG Accountants NV