Terug naar boven

Meerjarenoverzicht

  2017 2016 2015 2014 2013
Beschikbaar vermogen (A) (na aftrek van bestemmingsreserves) (in € mln) 408.838 381.816 351.397 343.762 299.920
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 390.027 393.278 359.543 338.250 281.235
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1.351 1.462 1.518 1.526 1.366
Flexibel pensioen - - 5 25 185
Voorziening voor risico deelnemers 274 299 297 320 355
Voorziening voor pensioenverplichtingen (B) (in € mln) 391.652 395.039 361.363 340.121 283.141
Algemene reserve (C=A-B) (in € mln) 17.186 -13.223 -9.966 3.641 16.779
Dekkingsgraad (A/B) (in %) 104,4 96,7 97,2 101,1 105,9
Rekenrente ultimo (in %) [1] 1,48 1,32 1,67 1,85 2,75
           
Beleidsdekkingsgraad (in %) 101,5 91,7 98,7 104,7 -
Minimaal vereist eigen vermogen (+ 100) 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2
Vereist eigen vermogen (+ 100) 128,2 127,8 128,1 122,4 124,0
Reële dekkingsgraad (in %) 82,8 75,5 80,6 - -
Toekomstbestendige indexatie dekkingsgraad (in %) [2] 122,6 121,5 122,4 - -
Premiebijdragen na aftrek kosten (in € mln) 9.064 7.765 7.589 8.414 9.877
Uitkeringen (in € mln) 10.699 10.296 9.911 9.396 8.757
           
 
[1] Op basis van de rentetermijnstructuur, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.
[2] Hierbij is uitgegaan van de per 1 januari 2016 gewijzigde ambitie cf. de prijsontwikkeling

  2017 2016 2015 2014 2013
Aantallen (eindstanden)          
Deelnemers 1.111.106 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654
Gewezen deelnemers 946.097 933.126 941.586 927.148 922.350
Pensioengerechtigden 868.454 850.385 834.529 816.746 793.129
Totaal 2.925.657 2.888.303 2.856.605 2.836.231 2.811.133
Aangesloten (sub)werkgevers 3.691 3.716 3.681 3.750 3.797
Medewerkers in dienst bij ABP 43 37 30 30 28
In dienst bij geconsolideerde deelnemingen 3.186 3.221 3.413 3.577 3.861
Overige gegevens          
Premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in % 21,1 17,8 18,7 18,6 21,9
Premie- en (herstel) opslagen, percentage - 1,0 0,9 3,0 3,5
Premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
gemiddeld in %          
           
Prijsontwikkeling (in %) [3] 1,38 0,19 1,61 0,63 0,22
Besluit indexatie in het komend jaar (in %) 0 0 0 0 0
Cumulatieve indexatieachterstand (in %) 13,46 11,91 11,7 9,93 9,24
           
Kosten vermogensbeheer in basispunten 65 61 61 74 76
Kostprijsdefinitie van pensioenbeheer per deelnemer, CEM-benchmark in € 76 79 84 88 89
Servicescore, CEM-definitie; max. = 100 [4] [5] 87 86 90 89
           
Tevredenheid pensioenbeheer (schaal 1-10)          
- deelnemers 6,6 6,5 7,0 7,2 7,2
- pensioengerechtigden 7,2 7,2 7,4 7,6 7,5
           
Z-score 0,9 0,5 1,4 1,4 1,6
Performancetoets (norm: > 0) 3,8 4,0 3,9 4,3 4,5
           
Rendement totaal (= direct + indirect) in % 7,6 9,5 2,7 14,5 6,2
Totaal rendement 3-jaarsgemiddelde in % 6,5 8,8 7,7 11,4 7,7
Totaal rendement 5-jaarsgemiddelde in % 8,0 9,2 8,0 10,2 11,2
Totaal rendement 10-jaarsgemiddelde in % 6,5 6,1 6,2 7,1 6,8
Totaal rendement 15-jaarsgemiddelde in % 7,6 6,5 5,8 5,8 5,6
           
 
[3] tot en met 2015: contractloonontwikkeling
[4] cijfers voor de periode 2013-2016 met terug werkende kracht aangepast wegens wijziging berekeningsmethodiek CEM.
[5] de servicescore 2017 is pas na publicatie van het jaarverslag beschikbaar.