Kerncijfers 2021

Actieve deelnemers

1.203.358 2020: 1.178.215

Rendement

11,4% 2020: 6,6%

Dekkingsgraad

110,6% 2020: 93,5%

Pensioengerechtigden

974.772 2020: 943.318

Uitkeringen

12.908 2020: 12.382

CO2-reductie aandelen

48% 2020: 40%
Read Story-Mouse over Created with Sketch. Bekijk alle kerncijfers

Het ABP bestuur blikt terug

Corien Wortmann-Kool & Harmen van Wijnen

Als ABP-bestuur kijken we terug op een jaar dat onze deelnemers en werkgevers de nodige vraagtekens gaf op pensioengebied. Vooral het niet verhogen van de pensioenen bleef een actueel thema. Wij bieden onze gepensioneerden de zekerheid van de maandelijkse uitkering. Met de stijgende inflatie wordt de onvrede over het uitblijven van verhoging van de pensioenen begrijpelijkerwijs groter. Vooral ook omdat onze financiële positie in 2021 is verbeterd, mede dankzij een uitstekend rendement.

Hoe ABP waarde toevoegt

Als grootste pensioenfonds van Nederland draagt ABP zorg voor de oudedagvoorziening van ruim 3 miljoen deelnemers. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat zij van hun pensioen kunnen genieten in een prettige leefomgeving. Pensioen heeft dus waarde op verschillende manieren, wat onze resultaten in het verslagjaar ook laten zien. We hebben aan onze belanghebbenden gevraagd waarover zij willen lezen in ons jaarverslag. Op basis van wat zij hebben aangegeven, hebben we onze resultaten over 2021 ingedeeld in 4 hoofdstukken.

Read Story-Mouse over Created with Sketch. Bekijk het waardecreatiemodel van ABP

De waarde van pensioen

Arjan Vliegenthart
‘De juiste keuzes voor later’
Anke Cornelisse
‘We weten voor wie we het doen’
Liset Meddens
‘De waarde van pensioen wordt onderschat’
Alex Ghys
‘Leren bridgen kan altijd nog’
Jan van Geloof
‘Pensioen heeft duidelijk meerwaarde’

Jan van Geloof

Breda University of Applied Sciences (BUas)
Read Story-Mouse over Created with Sketch. Lees het verhaal

Duurzaam en verantwoord beleggen 2021

Focus op drie transities

Klimaatverandering en overgang naar duurzame energie
Behoud natuurlijke grondstoffen
Digitalisering van de samenleving

Randvoorwaarde

Respect voor mensenrechten

ABP voldoet aan:

  • IMVB-convenant
  • SFDR-wetgeving
  • OESO-richtlijnen

Prestaties 2021 en doelstellingen 2025

% vermogen belegd in SDG’s

18,1%
2020 16,4%
Doel 2025 20%

Belegd in SDG 7

Betaalbare en
duurzame energie
€ 18,5 miljard
2020 € 13,8 miljard
Doel 2025 € 15 miljard

CO2-voetafdruk aandelen-portefeuille t.o.v. 2015

-48%
2020 -40%
Doel 2025 -40%
Read Story-Mouse over Created with Sketch. Bekijk volledige overzicht